wwwbaqizicom

wwwbaqizicom

若渴,但与井水,须臾当寒,寒讫便汗则解。 阳亢者饮水以济其液,阴虚者生津以润其燥,气滞者宣其气机,血凝者通其络瘀;庶几有者则发,有疹斑者则发疹斑,有者则发,有痘者则发痘,必察其表无一毫阻滞,始为发表法之完善,此温热病发表之法,大不同于风寒也。

若口如鱼口,或作鸦声者,难治。 千治千得,无少差谬,敢以告后之治温热气复者。

当用平胃散,加枳实、山楂、麦芽、莱菔、青皮、神曲为主,硬处消,则肿自愈;或加苓、泽,兼利水亦可。下横骨、髁骨、楗骨【注】下横骨在少腹下,其形如盖,故名盖骨也。

内经曰∶夏伤于暑,秋必疟。其臼接骨上端,俗曰肩头。

 亦有不用表药而自汗淋漓邪终不解者,盖自汗缘里热郁蒸而出,乃邪汗非正汗也,仍宜开达其伏邪为要。不容巨阙旁二寸,一寸承满与梁门,关门太乙滑肉门,天枢脐旁二寸寻。

阳不足者,或四肢厥逆,或肌体恶寒,恒多泄泻,至夜益甚,或口鼻冷气。若用以催生,胞浆已破,方可服,未破切不可服,至要无极丸生锦纹一斤,分作四份∶一份用童便两碗,食盐二钱,浸一日,切晒;一份用醇酒一碗,浸一日,切晒,再以巴豆三十五粒同炒,豆黄去豆不用;一份用杜红花四两,泡水一碗,浸一日,切晒;一份用当归四两,入淡醋一碗,同浸一日,去归切晒。

Leave a Reply