No.724嫩模西西居家私房性感黑色内衣秀完美身材诱惑[14P]_西西_头条女神

No.724嫩模西西居家私房性感黑色内衣秀完美身材诱惑[14P]_西西_头条女神

《本经》治咳逆,头痛脑痛,善搜厥阴伏匿之邪也。 偏头风痛,取近蒂青色者半寸许捣汁滴鼻孔,左痛滴右,右痛滴左,左右俱痛两鼻俱滴,滴后卧少顷,日滴一次,不过六七日,永不复发。

烧灰敷口疮及阴茎热疮内容:今名黄瓜,张骞使西域得种,故名胡瓜。生用治死血留于胃口作痛,及妇人经脉逆行,打扑损伤,捣汁和童便饮。

治咳逆上气者,痰湿壅滞之喘咳,故宜搜涤。然胃气虚者,入口必吐,下咽则利,以五灵脂性味浊恶也。

 其性善走,能开通诸窍经络,治偏风失音,口噤,口目斜,头风七窍诸病,不止于出有形之物也。 入于经络则麻痹疼痛。

红曲乃粳米所造,然必福建制者为良。古方治疠风,兰香散取其散肺胃中之湿热、虫毒也。

南方治蛊毒有踯躅花散,其性之猛烈可知。黑者属水,泻肾而兼泻脾胃之湿,消肿满香港脚,利大小便秘。

Leave a Reply